Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Nämnder

Utskott

Fullmäktigeberedningar

De tre geografiskt indelade fullmäktigeberedningarnas uppdrag är att utveckla medborgardialogen och att föra medborgardialog i olika folkhälsofrågor.

Bolag

Region Västerbotten län har intresse i ett antal bolag (helägda respektive delägda). Här presenteras valda till uppdrag i bolag.

Ovan är ett urval,

Föreningar

Här hittar du politiker som valts till förtroendeuppdrag i föreningar, som styrelseledamot, ombud osv.

Stiftelser

Beredningar

Övriga förtroendeuppdrag

Här hittar du exempel förtroendevalda som valts till uppdrag i arbetsgrupper, internationella uppdrag, kommittéer och liknande.

Delegationer och beredningar

Regionfullmäktige har utsett två delegationer och en beredning.

Partier