Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Nämnder

Utskott

Fullmäktigeberedningar

De tre geografiskt indelade fullmäktigeberedningarnas uppdrag är att utveckla medborgardialogen och att föra medborgardialog i olika folkhälsofrågor.

Beredningar

Bolag

Region Västerbotten län har intresse i ett antal bolag (helägda respektive delägda). Här presenteras valda till uppdrag i bolag.

Ovan är ett urval, se samtliga 17 bolag.

Stiftelser

Övriga förtroendeuppdrag

Här hittar du exempel förtroendevalda som valts till uppdrag i arbetsgrupper, internationella uppdrag, kommittéer och liknande.

Ovan är ett urval, se samtliga 27 övriga förtroendeuppdrag.

Partier