Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Johan Söderling (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-598 02 14 (mobil)
0935-141 01 (arbete)

Postadress:
Strand 50 911 93 Vännäs
(bostad)

E-post:
johan.soderling@vannas.se