Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Gunnar Viklund (S)

Kontaktinformation

E-post:
Gunnar.Viklund@regionvasterbotten.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Patientnämnden Ordförande 2019-09-18 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2019-04-25 - 2022-10-14