Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Elmer Eriksson (M)

Kontaktinformation

E-post:
elmer.eriksson@regionvasterbotten.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionpensionärsrådet Ledamot 2019-09-05 - 2022-12-31
Utskott för funktionshinder och samverkan 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31