Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Kjell Bäckman (V)

Kontaktinformation

E-post:
kjell.backman@regionvasterbotten.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
AC Konsensus Ersättare 2019-02-20 - 2019-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31