Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Sture Lundgren (S)