Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Jonas Lundström (-)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
AC Net Externservice AB Ledamot 2015-03-26 - 2018-12-31
Norrbotniabanegruppens Styrgrupp Representant 2015-02-05 - 2018-12-31