Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Bert Öhlund (S)