Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Lars Bäckström (C)

Kontaktinformation

E-post:
Lars.Backstrom@regionvasterbotten.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
AC Konsensus Ledamot 2019-02-20 - 2019-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Strukturfondspartnerskapen Ledamot 2014-11-27 - 2020-12-31