Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Peter Olofsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-2500541 (mobil)

E-post:
peter.olofsson@regionvasterbotten.se

Uppdrag (21 st)

OrganisationUppdragPeriod
1177.se Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
AC-Invest AB Ombud till bolagsstämma 2019-01-01 - 2022-12-31
AC-Net Externservice AB Ombud till bolagsstämma 2019-01-01 - 2022-11-27
AC-Net Internservice AB Ombud till bolagsstämma 2019-01-01 - 2022-11-27
Bussgods Västerbotten AB Ombud till bolagsstämma 2019-01-01 - 2022-11-27
Förbundsdirektionen kommunalförbundet Svensk Luftambulans Ledamot 2019-09-17 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) Ombud till bolagsstämma 2019-01-01 - 2022-12-31
Norra sjukvårdsregionförbundet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Norrtåg AB Ombud till bolagsstämma 2019-01-01 - 2022-11-27
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionstyrelsen Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samrådskommitté Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Science Park i Umeå AB Ombud till bolagsstämma 2019-01-01 - 2023-12-31
Stiftelsen AC-Utveckling Styrelseledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Svenskt ambulandsflyg förbundsfullmäktige Ledamot 2018-12-31 - 2022-12-31
Svenskt ambulandsflyg förbundsstyrelse Ledamot 2019-04-02 - 2022-12-31
Uminova Innovation AB Ombud till bolagsstämma 2019-01-01 - 2022-11-27
Utskott för central katastrofledning Ordförande 2019-01-01 - 2022-01-01