Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Rickard Carstedt (S)

Kontaktinformation

E-post:
rickard.carstedt@regionvasterbotten.se

Uppdrag (17 st)

OrganisationUppdragPeriod
AC-Invest AB Styrelseledamot 2019-08-01 - 2022-12-31
AC-Net Externservice AB Ledamot 2019-08-01 - 2022-11-27
ALMI Företagspartner Nord AB Ledamot 2019-08-01 - 2022-11-27
Beredning för regional utveckling Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Länstrafiken i Västerbotten AB Ombud till bolagsstämma 2019-08-01 - 2022-11-27
Norrbotniabanan AB Ombud till bolagsstämma 2019-08-01 - 2022-11-27
Norrbotniabanegruppens styrgrupp Ersättare 2019-01-01 - 2022-11-27
Norrlandsoperan AB Ombud till bolagsstämma 2019-08-01 - 2022-11-27
Norrtåg AB Ersättare 2019-08-01 - 2022-11-27
Regionala utvecklingsnämnden Ordförande 2019-08-01 - 2022-12-31
Regionala utvecklingsnämndens AU Ordförande 2019-08-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionstyrelsen Ersättare 2019-08-01 - 2022-12-31
Skellefteå museum AB Ombud till bolagsstämma 2019-08-01 - 2022-11-27
Skogsmuseet i Lycksele AB Ombud till bolagsstämma 2019-08-01 - 2022-11-27
Västerbottens Museum AB Ombud till bolagsstämma 2019-08-01 - 2022-11-27
Västerbottensteatern AB Ombud till bolagsstämma 2019-08-01 - 2022-11-27