Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Marianne Normark (L)

Kontaktinformation

E-post:
Marianne.Normark@regionvasterbotten.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
AC Konsensus Ersättare 2019-02-20 - 2019-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Utskott för primärvård och tandvård 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31