Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Thomas Hartman (S)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
AER Kommitte 1 Economy and regional development Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Assembly of European Regions. Monitoring and evaluation Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Coompanion Västerbotten ekonomisk förening Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kvarkenrådet Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Norrbotniabanegruppens Styrgrupp Representant 2015-02-05 - 2018-12-31