Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Åsa Ågren Wikström (M)

Kontaktinformation

E-post:
asa.agren.wikstrom@regionvasterbotten.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för regional utveckling Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kvarkenrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionala utvecklingsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionala utvecklingsnämndens AU Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31