Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Anna-Lena Danielsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-222 37 83 (mobil)

E-post:
annalena.danielsson@regionvasterbotten.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
AC Konsensus Vice ordförande 2019-02-20 - 2019-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Inera AB Ombud till bolagsstämma 2019-04-01 - 2023-12-31
Norrlandstingens regionförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regional nämnd för etikprövning LEDAMOT (FÖRSLAG) 2017-01-01 - 2019-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31