Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Nicklas Sandström (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-254 45 15 (arbete)

E-post:
nicklas.k.sandstrom@regionvasterbotten.se

Uppdrag (17 st)

OrganisationUppdragPeriod
1177.se Ersättare för ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
AC-Invest AB Ersättare för ombud vid bolagstämma 2019-01-01 - 2022-12-31
AC-Net Internservice AB Ersättare för ombud vid bolagstämma 2019-01-01 - 2022-11-27
Förbundsdirektionen kommunalförbundet Svensk Luftambulans Ledamot 2019-09-17 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) Ombud till bolagsstämma 2019-01-01 - 2022-12-31
Länstrafiken i Västerbotten AB Ersättare för ombud vid bolagstämma 2019-01-01 - 2022-11-27
Norra sjukvårdsregionförbundet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionstyrelsen 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samrådskommitté Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Science Park i Umeå AB Ersättare för ombud vid bolagstämma 2019-01-01 - 2023-12-31
Svenskt ambulandsflyg förbundsstyrelse Ersättare 2019-04-02 - 2022-12-31
Uminova Innovation AB Ersättare för ombud vid bolagstämma 2019-01-01 - 2022-11-27
Utskott för central katastrofledning 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-01-01