Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Kenneth Andersson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-397 44 62 (arbete)

E-post:
kenneth.andersson@regionvasterbotten.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionpensionärsrådet Ordförande 2019-09-05 - 2022-12-31
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Samråd minoritetsgrupper Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Utskott för funktionshinder och samverkan Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31