Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Veronika Kerr (KD)

Kontaktinformation

E-post:
veronica.kerr@regionvasterbotten.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kvarkenrådet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Patientnämnden Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14