Förtroendevalda hos Region Västerbotten

LiseLotte Olsson (V)

Kontaktinformation

Telefon:
070-3572167 (arbete)

E-post:
liselotte.olsson@regionvasterbotten.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsdirektionen kommunalförbundet Svensk Luftambulans Ersättare 2019-09-17 - 2022-12-31
Intresseföreningen Norrtåg Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Norra sjukvårdsregionförbundet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionstyrelsen 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Utskott för central katastrofledning 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-01-01