Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Jamal Mouneimne (S)

Kontaktinformation

E-post:
jamal.mouneimne@regionvasterbotten.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för regional utveckling Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Folkhögskolestyrelsen Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafikutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionala utvecklingsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31