Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Lars Ohlsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-323 70 17 (mobil)

E-post:
lars.ohlsson@lycksele.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Branschforum Kompetensplattform Västerbotten Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Förbundsfullmäktige Ersättare 2015-11-02 - 2018-12-31
Länstrafiken i Västerbotten AB Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Utbildningsdelegationen Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31