Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Marika Lindgren (S)