Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Övriga förtroendeuppdrag (27 st)

Här hittar du exempel förtroendevalda som valts till uppdrag i arbetsgrupper, internationella uppdrag, kommittéer och liknande.

Namn
Umeå Övervakningsnämnd
Nätverk för hälsa och demokrati
Migrationsråd
Länspensionärsrådet
Samråd minoritetsgrupper
Samverkan mellan landsting och de privata vårdgivarna (SamLaP)
1177.se
Samrådskommitté Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet
AER kommitté 2 (Social policy och folkhälsa)
Viltförvaltningsdelegationen
Rennäringsdelegationen
Norrbotniabanegruppens styrgrupp
Regionpensionärsrådet
Assembly of European Regions (AER)
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)
Hovrätten för övre Norrland
Förvaltningsrätten i Umeå
Kammarrätten i Sundsvall
Regional nämnd för etikprövning
Förbundsdirektionen kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Övervakningskommittén Nordprogrammet
Styrkommitté Nordprogrammet
Committee of Peripheral Maritime Regions Östersjökommissionen
Övervakningskommittén Norra Periferin och Arktis
AC Konsensus
Strukturfondspartnerskapen
Västerbottens länssamrådsgrupp för ANDTS-frågor