Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Föreningar (6 st)

Här hittar du politiker som valts till förtroendeuppdrag i föreningar, som styrelseledamot, ombud osv.

Namn
Coompanion Västerbotten ekonomisk förening
Föreningen Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Föreningen samisk teater
Kvarkenrådet
MidtSkandia ideell förening
Intresseföreningen Norrtåg