Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Utskott (2 st)

Förbundsstyrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott med sju ledamöter och sju ersättare vardera.

Namn
Arbetsutskottet
Kollektivtrafikutskottet