Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Förbundsfullmäktige (3 st)

Förbundsfullmäktige är det högsta beslutande politiska organet i regionförbundet. Det är respektive medlems fullmäktigeförsamling som beslutar om val av "sina" ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige

Namn
Förbundsfullmäktige
Valberedningen
Revisionen