Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Delegationer och beredningar (6 st)

Förbundsfullmäktige har utsett två delegationer och en beredning.

Namn
Kulturberedningen
Insynsplatser Kulturberedningen
Primärkommunala delegationen
Insynsplatser Primärkommunala delegationen
Utbildningsdelegationen
Insynsplatser Utbildningsdelegationen