Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Bolag (14 st)

Regionförbundet Västerbottens län har intresse i ett antal bolag (helägda respektive delägda). Förbundsfullmäktige har det yttersta ägaransvaret. Här presenteras valda till uppdrag i bolag.

Namn
AB Transitio
AC Net Externservice AB
AC Net Internservice AB
ALMI Företagspartner Nord AB
Länstrafiken i Västerbotten AB
Bussgods Västerbotten AB
Norrbotniabanan AB
Norrtåg AB
Norrlandsoperan AB
Skellefteå museum AB
Skogsmuseet i Lycksele AB
Västerbottens Museum AB
Västerbottensteatern AB
Uminova Innovation AB