Fullmäktigeberedningar (3 st)

De tre geografiskt indelade fullmäktigeberedningarnas uppdrag är att utveckla medborgardialogen och att föra medborgardialog i olika folkhälsofrågor.