Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Fullmäktigeberedningar (3 st)

De tre geografiskt indelade fullmäktigeberedningarnas uppdrag är att utveckla medborgardialogen och att föra medborgardialog i olika folkhälsofrågor.

Namn
Beredning folkhälsa & demokrati Södra Lappland
Beredning folkhälsa & demokrati Umeå-regionen
Beredning folkhälsa & demokrati i Skellefteå-Norsjöområdet