Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Övriga förtroendeuppdrag (19 st)

Här hittar du exempel förtroendevalda som valts till uppdrag i arbetsgrupper, internationella uppdrag, kommittéer och liknande.

Namn
Assembly of European Regions. Monitoring and evaluation
AER Kommitte 1 Economy and regional development
AER Kommitte 3 Culture, education, youth and international cooperation
Övervakningskommitté Botnia-Atlantica
Övervakningskommittén Nordprogrammet
Styrkommitté Nordprogrammet
Committee of Peripheral Maritime Regions Östersjökommissionen
CPMR arbetsgrupp förnybar energi
CPMR arbetsgrupp infrastruktur & transport
Övervakningskommittén Norra Periferin och Arktis
Europaforum Norra Sverige
Les Rencontres
Norbotniabanegruppen
Norrbotniabanegruppens Styrgrupp
Branschforum Kompetensplattform Västerbotten
Rennäringsdelegationen
AC Konsensus
Samverkansrådet för länets strategiska klimat- energi och miljöarbete
Strukturfondspartnerskapen