Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Utskott (8 st)

Namn
Regionstyrelsens arbetsutskott
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott
Utskott för funktionshinder och samverkan
Utskott för primärvård och tandvård
Regionala utvecklingsnämndens AU
Kollektivtrafikutskott
Kulturutskott
Utskott för central katastrofledning