Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Nämnder (7 st)

Namn
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden
Folkhögskolestyrelsen
Patientnämnden
Revisionen
Gemensam måltidsnämnd Skellefteå
Kostnämnden i Lycksele