Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Bolag (17 st)

Region Västerbotten län har intresse i ett antal bolag (helägda respektive delägda). Här presenteras valda till uppdrag i bolag.

Namn
ALMI Företagspartner Nord AB
AC-Net Internservice AB
AC-Net Externservice AB
Bussgods Västerbotten AB
Västerbottens Museum AB
Skellefteå museum AB
Skogsmuseet i Lycksele AB
Norrlandsoperan AB
Västerbottensteatern AB
AC-Invest AB
Länstrafiken i Västerbotten AB
Norrbotniabanan AB
Norrtåg AB
Uminova Innovation AB
Science Park i Umeå AB
Inera AB
AB Transitio