Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Förbundsstyrelsen (2 st)

I förbundsstyrelsen sitter politiker som är utsedda av förbundsfullmäktige. Förbundsstyrelsen är den enda nämnden inom Regionförbundet. Förbundsstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets verksamhet.

Namn
Förbundsstyrelsen
Adjungerade/insynsplatser Förbundsstyrelsen