Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Utbildningsdelegationen

Utbildningsdelegationen är ett politiskt organ inom Region Västerbotten, utsett av Förbundsfullmäktige. Delegationen har i uppdrag att hjälpa kommunerna i arbetet med att hålla en hög kvalitet i skolan, från förskola till vuxenutbildning.

Länkar:
Läs mer om Utbildningsdelegationen

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Ohlsson Lars S Ordförande 1
Sedlacek Peter L Vice ordförande 2
Brydsten Moa S Ledamot 3
Stenberg Fredrik S Ledamot 4
Abramsson Viveka S Ledamot 5
Sundbom Carina C Ledamot 6
Isaksson Kenneth M Ledamot 7
Vigren Peter S Ersättare 8
Åberg Peter S Ersättare 9
Eriksson Sonja S Ersättare 10
Lindgren Hans S Ersättare 11
Kärkkäinen Jonny KD Ersättare 12
Nilsson Anna-Karin M Ersättare 13
Westerberg Andreas L Ersättare 14