Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Norrlandsoperan AB

Regionförbundet Västerbottens län äger 60 % av aktierna i bolaget.

Länkar:
Läs mer om Norrlandsoperan

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Andersson Eva S Ordförande 1
Degerman Ulf S Ledamot 2
Törner Karl-Erik S Ledamot 3
Sedlacek Peter L Ledamot 4
Jonasson Per-Martin KD Ledamot 5
Larsson Jennie S Ersättare 6
Södermark Kristofer S Ersättare 7
Jakobsson Anders V Ersättare 8
Granbom Liv M Ersättare 9
Edblom Olle C Ersättare 10
Bergkvist Erik S Ombud till bolagsstämma 11
Mörtsell Tomas C Ersättare till bolagsstämma 12
Lindholm Ulla-Britt S Lekmannarevisor 13
Cohen Philip L Lekmannarevisorsersättare 14