Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Kulturberedningen

Kulturberedningen har i uppdrag att vara beredningsorgan till förbundsstyrelsen i att bedriva regional kulturverksamhet. Beredningen ska även verkställa uppdrag som den får av Förbundsstyrelsen.

Länkar:
Mer information om Kulturberedningen

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Björby Nina S Ordförande 1
Larsson Mattias C Vice ordförande 2
Fransson Marita S Ledamot 3
Hallin Emilia S Ledamot 4
Vigren Peter S Ledamot 5
Jonsson Inga-Lill M Ledamot 6
Gustafsson Jeanette L Ledamot 7
Carneland Lena S Ersättare 8
Johansson Per S Ersättare 9
Pennling Sven-Åke S Ersättare 10
Marklund Roger S Ersättare 11
Sjögren Roland KD Ersättare 12
Granbom Liv M Ersättare 13
Tegnander Lilian L Ersättare 14