Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Kollektivtrafikutskottet

Kollektivtrafikutskottet bereder ärenden om den regionala kollektivtrafiken till Förbundsstyrelsen och beslutar i frågor som Förbundsstyrelsen delegerat till Kollektivtrafikutskottet.

Länkar:
Läs mer om Kollektivtrafikutskottet

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Olofsson Peter S Ordförande 1
Kristoffersson Maria C Vice ordförande 2
Lindberg Hans S Ledamot 3
Bäcklund Lilly S Ledamot 4
Burman Lorents S Ledamot 5
Rönnlund Christer M Ledamot 6
Westerberg Peder L Ledamot 7
Abrahamsson Caisa S Ersättare 8
Söderling Johan S Ersättare 9
Marklund Maria S Ersättare 10
Smetana Hans-Inge KD Ersättare 11
Boström Robert C Ersättare 12
Sandström Nicklas M Ersättare 13
Hård Anders MP Ersättare 14