Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige är Region Västerbottens högsta beslutande organ. Förbundsfullmäktige har 75 ledamöter och lika många ersättare, utsedda av regionförbundets medlemmar.

Länkar:
Mer information om Förbundsfullmäktige

Uppdrag (150 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Nyman Ingemar M Ledamot 1
Schröder Dagmar S Ledamot 2
Bahlenberg Maria C Ersättare 3
Dahlberg Birgitta S Ersättare 4
Westerlund MatsErik DKL Ledamot 5
Tegnander Lilian L Ledamot 6
Granberg Sören DKL Ersättare 7
Danielsson Pierre C Ersättare 8
Bäcklund Lilly S Ledamot 9
Karlsson Stig-Lennart S Ledamot 10
Rönnlund Christer M Ledamot 11
Ölmebäck Ingrid S Ersättare 12
Ohlsson Lars S Ersättare 13
Sjögren Roland KD Ersättare 14
Abrahamsson Mikael S Ledamot 15
Hellsten Arne ML Ledamot 16
Stenberg Maria S Ersättare 17
Festin Stenlund Cecilia L Ersättare 18
Jakobsson Madelaine C Ledamot 19
Jonsson Monica - Ledamot 20
Gustafsson Chatarina M Ersättare 21
Bodel Eleanor - Ersättare 22
Alm Bo-Martin C Ledamot 23
Lindfors Mikael S Ledamot 24
Degerman Mattias S Ersättare 25
Brännström Lena KD Ersättare 26
Nilsson Patrik S Ledamot 27
Bäckström Lars C Ledamot 28
Ivesund Gun S Ersättare 29
Isaksson Kenneth M Ersättare 30
Burman Lorents S Ledamot 31
Marklund Maria S Ledamot 32
Åström Ann S Ledamot 33
Almgren Bertil S Ledamot 34
Söderberg Johan M Förste vice ordförande 35
Sundbom Carina C Ledamot 36
Palukka Filip V Ledamot 37
Westerberg Andreas L Ledamot 38
Hallin Emilia S Ersättare 39
Fahlesson Kenneth S Ledamot 40
Fahlesson Evelina S Ersättare 41
Marklund Tomas S Ersättare 42
Bray Annica S Ersättare 43
Stenberg Fredrik S Ersättare 44
Lindgren Anette M Ersättare 45
Sandström Maria C Ersättare 46
D'Angelo Wikström Daniela MP Ersättare 47
Enqvist Charlotta KD Ersättare 48
Öjeryd Kjell V Ledamot 49
Vermelin Roland C Ledamot 50
Sjöberg Pia S Ersättare 51
Lövgren Katarina S Ersättare 52
Mörtsell Tomas C Ledamot 53
Malmfjord Karin S Ledamot 54
Bergfors Jessica C Ersättare 55
Jonsson Ann-Christine S Ersättare 56
Lindberg Hans S Ledamot 57
Rönngren Margareta S Ledamot 58
Holmlund Lennart S Ledamot 59
Brydsten Moa S Ledamot 60
Vigren Peter S Ledamot 61
Mosleh Nasser MP Ledamot 62
Ågren Anders M Ledamot 63
Jonsson Elin M Ledamot 64
Berg Ulrik M Ledamot 65
Westerberg Peder L Ledamot 66
Larsson Mattias C Ledamot 67
Arvidsson Lennart V Ledamot 68
Andersson Hedqvist Elsa V Ledamot 69
Forssell Elisabet V Ledamot 70
Ågren Janet S Ersättare 71
Lundgren Andreas S Ersättare 72
Karlsson Engman Lena S Ersättare 73
Wennström Tomas S Ersättare 74
Vigren Emma S Ersättare 75
Forss Malin MP Ersättare 76
Löfstedt Marianne M Ersättare 77
Lundgren Leif M Ersättare 78
Berglund Gunilla M Ersättare 79
Vesterlund Ulrica L Ersättare 80
Sjölander Anna-Karin C Ersättare 81
Zachrisson Elisabeth V Ersättare 82
Täljeblad Caroline V Ersättare 83
Sköld Bore V Ersättare 84
Nilsson Åke S Ledamot 85
Andersson Annika C Ledamot 86
Abramsson Viveka S Ersättare 87
Kärkkäinen Jonny KD Ersättare 88
Haglund Mathias S Ledamot 89
Lundgren Christer C Ledamot 90
Eriksson Britt-Louise S Ersättare 91
Lundgren Elli-Mari M Ersättare 92
Söderling Johan S Ledamot 93
Eriksson Ulf C Ledamot 94
Eriksson Sonja S Ersättare 95
Smetana Hans-Inge KD Ersättare 96
Lindberg Linnea ÅP Ledamot 97
Enfeldt Anna C Ersättare 98
Lindström Peter S Ledamot 99
Jonsson Gunnel S Ersättare 100
Andersson Kenneth S Ledamot 101
Bergkvist Erik S Ledamot 102
Lilja Lars S Ledamot 103
Fransson Marita S Ledamot 104
Hedlund Harriet S Ledamot 105
Maxe Helen S Ledamot 106
Lindström Urban S Ledamot 107
Lundberg Janeth S Ordförande 108
Lundmark Per-Erik S Ledamot 109
Lundström Karin S Ledamot 110
Olofsson Peter S Ledamot 111
Löfgren Margareta V Ledamot 112
Hansson Agneta V Andre vice ordförande 113
Lähdekorpi Rikard V Ledamot 114
Granbom Liv M Ledamot 115
Nilsson Anna-Karin M Ledamot 116
Löwenhöök Andreas M Ledamot 117
Sandström Nicklas M Ledamot 118
Karlsson Ewa-May C Ledamot 119
Kristoffersson Maria C Ledamot 120
Grahn Nicke L Ledamot 121
Wennberg Jens L Ledamot 122
Nordvall Birgitta KD Ledamot 123
Hård Anders MP Ledamot 124
Nilsson Petter SD Ledamot 125
Al-Turk Mahmoud S Ersättare 126
Andersson Eva S Ersättare 127
Björby Nina S Ersättare 128
Carstedt Rickard S Ersättare 129
Dufvenberg Susanne S Ersättare 130
Eriksson Magnus S Ersättare 131
Lindgren Robert S Ersättare 132
Loughlin Nina S Ersättare 133
Lindström Berg Agneta S Ersättare 134
Marklund Roger S Ersättare 135
Viklund Gunnar S Ersättare 136
Bäckström Åsa V Ersättare 137
Olsson LiseLotte V Ersättare 138
Jansson Andreas V Ersättare 139
Björnehall Jesper M Ersättare 140
Riedl fd Andersson Lena M Ersättare 141
Segerstedt Söderberg Elin M Ersättare 142
Öberg Isac M Ersättare 143
Edblom Olle C Ersättare 144
Öhgren Daniel C Ersättare 145
Gustafsson Jeanette L Ersättare 146
Bäckström Thommy L Ersättare 147
Wästerby Rune MP Ersättare 148
Jansson Håkan KD Ersättare 149
Agerhäll Henrik SD Ersättare 150