Förtroendevalda hos Region Västerbotten

ALMI Företagspartner Nord AB

ALMI Företagspartner Nord AB är ett aktiebolag där Regionförbundet Västerbottens län är delägare (äger 24,5 % av aktierna).

Uppdrag (6 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Bergkvist Erik S Vice ordförande 1
Molin Alf L Ledamot 2
Holmlund Lennart S Ombud till bolagsstämma 3
Mörtsell Tomas C Ersättare till bolagsstämma 4
Lindholm Ulla-Britt S Lekmannarevisor 5
Cohen Philip L Lekmannarevisorsersättare 6